In deze categorie plaatsen we korte 'cursussen', om te informeren. De informatie is gratis.

logo

De cursus '18 jaar en dan?' geeft informatie voor als je binnenkort 18 jaar wordt. De cursus is geschreven voor ouders en jeugd en bereid je voor op allerlei regelingen die er voor je gaan gelden als je 18 jaar wordt.

In deze korte cursus leer je wat het ABCircuit is, waar je het voor kunt gebruiken en voor wie het ABC van belang is.

abc

MEE Oost-Gelderland heeft regiemappen ontwikkeld voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In die mappen staat praktische informatie en ze zijn gevuld met tips en stappenplannen. Deze helpen mensen met ASS en NAH (of mensen uit hun netwerk) om zoveel mogelijk zelf te kunnen doen. De e-learning legt uit wat een regiemap is, wat je er aan kunt hebben en voor wie de map geschikt is.

Veel mensen hebben een beperking. Het is belangrijk dat je dat in eerste instantie kunt herkennen en daarna kunt erkennen. Deze informatie legt uit waarom…..

herkennen algemeen

deelmee met logo

Deelmee is dé online Kenniscommunity waar alle professionals binnen het sociaal domein organisatie-overschrijdend kennis en expertise met elkaar delen om zo de (kwetsbare) burger beter en sneller te kunnen ondersteunen. Deze e-learning legt uit wat Deelmee is en hoe je hem goed kunt gebruiken. Als je deze e-learning wilt volgen moet je aangesloten zijn op Deelmee. Voor meer informatie over Deelmee druk hier.