MEE Oost-Gelderland heeft regiemappen ontwikkeld voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In die mappen staat praktische informatie en ze zijn gevuld met tips en stappenplannen. Deze helpen mensen met ASS en NAH (of mensen uit hun netwerk) om zoveel mogelijk zelf te kunnen doen. De e-learning legt uit wat een regiemap is, wat je er aan kunt hebben en voor wie de map geschikt is.